Communicatie pensioenverlaging: ruimte voor emotie en dialoog

Communicatie pensioenverlaging: ruimte voor emotie en dialoog

Laatst gewijzigd op 3 november 2016

Bij het uitblijven van herstel van de financiële positie lijkt het onvermijdelijk dat een aantal pensioenfondsen in 2017 de pensioenen moet verlagen. In dit artikel staan we niet alleen stil bij de wettelijke informatieverplichtingen die dan gelden, maar ook bij de mogelijkheden om reputatieschade zoveel mogelijk te voorkomen.

In de communicatie met deelnemers geldt een groot aantal informatieverplichtingen voor pensioenfondsen. Belangrijker voor pensioenfondsen is dat pensioenverlaging een negatieve impact op de reputatie kan hebben. Het roept emoties op als “er is toch straks niets meer voor mij” en beïnvloedt het  vertrouwen dat deelnemers hebben in pensioenfondsen. Het is dan ook noodzakelijk om ruimte te geven voor dialoog en emoties. Een goed doordacht communicatieplan helpt daarbij.

Toolkit Pensioenfederatie

Daarom heeft de Pensioenfederatie een toolkit ontwikkeld. Het eerste deel van die toolkit is onlangs gepubliceerd. Daarin is het wettelijk kader beschreven voor het verlagen van pensioen, inclusief een overzicht van de informatieverplichtingen. In december volgt het tweede deel van de toolkit met voorbeeldbrieven en Q&A’s. Daarnaast ontwikkelt het Nibud een rekentool waarmee pensioengerechtigden de verlaging kunnen berekenen. De toolkit is te vinden op pensioenfederatie.nl/ledennet.

Informatieverplichtingen bij pensioenverlaging

Alle betrokkenen moeten begrijpelijk, zorgvuldig, op tijd en transparant geïnformeerd worden over de pensioenverlaging. Hieronder de belangrijkste informatieverplichtingen op een rij.

Meer informatie

Visie TKP op communicatie bij pensioenverlaging

Communicatie over pensioenverlaging roept veel emoties op bij deelnemers en moet daarom niet alleen gericht zijn op de inhoudelijke informatie. Ruimte voor dialoog en emotie is belangrijk om acceptatie van deelnemers te krijgen voor de pensioenverlaging. Dat kan volgens TKP door een proactieve benadering. Dit betekent dat we niet wachten totdat bekend wordt dat er definitief verlaagd moet worden, maar dat we daar al op voorsorteren. We zijn eerlijk en open over de financiële situatie en de mogelijke gevolgen voor deelnemers.

 • Aansluiten bij kenmerken en informatiebehoefte van deelnemers
  Wij houden rekening met verschillende groepen, kenmerken en informatiebehoeften: voor iemand van 25 heeft een pensioenverlaging een andere impact dan voor iemand van 55 of 66 jaar. De boodschap kan daarom per groep verschillen.
 • Betrek het verantwoordingsorgaan eerder
  Wettelijk hoeft dit pas na afloop, maar ons advies is om dit vroegtijdig te doen. Zij zijn belangrijke ambassadeurs en de antenne in het veld.
 • Communicatie in absolute bedragen
  We communiceren zoveel mogelijk in absolute bedragen in plaats van in percentages. En we geven een realistisch beeld (verschil in ‘portemonnee’ voor en na verlaging).
 • Multi-channel
  Afhankelijk van de wensen van het fonds zetten we meerdere kanalen in. Naast schriftelijke en/of digitale middelen bieden we mogelijkheden voor dialoog en interactie. Denk daarbij aan voorlichtingsbijeenkomsten, webinars of persoonlijke gesprekken. De werkgever wordt tijdig geïnformeerd en indien mogelijk ook ingezet als steunzender. Onze pensioendesk wordt nauw betrokken in de voorbereidingen zodat deelnemersvragen tijdig en juist beantwoord kunnen worden.
 • Media
  We houden goed in de gaten wat er in de media gezegd wordt over de pensioenverlagingen en houden daar rekening mee in de communicatie met de achterban.