Informatiecentrum

Nieuwsbrief

Schrijf u hier in voor onze pensioennieuwsbrief

Aanmeldingsbevestiging verzonden

U heeft zich voor de digitale nieuwsbrief aangemeld met het volgende e-mailadres:
Is het e-mailadres juist? We hebben een bevestigingse-mail naar het opgegeven e-mailadres verstuurd.
Om uw aanmelding te bevestigen, kunt u op de link in de e-mail klikken.
Is het e-mailadres niet juist? Meld u dan opnieuw aan met het juiste e-mailadres.

Filter op:

Bent u voorbereid op de Algemene Verordening Gegevensbescherming?

Bent u voorbereid op de Algemene Verordening Gegevensbescherming?

Laatst gewijzigd op 5 april 2017

Op 24 mei 2016 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking getreden. U heeft tot 25 mei 2018 de tijd om u aan de AVG aan te passen. Dat betekent dat er vanaf die datum nog maar één privacywet geldt in de hele Europese Unie. De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt dan niet meer. Ten opzichte van de Wbp wordt in de AVG meer nadruk gelegd op de verantwoordelijkheid van organisaties zelf om de wet na te leven én om te kunnen aantonen dat zij zich aan de wet houden. Dit wordt ook wel verantwoordingsplicht of accountability genoemd. Dit heeft gevolgen voor uw pensioenfonds.

Lees verder ›