Corporate story

In de jaren zestig voorspelden visionairs dat computers ooit het werk van mensen zouden overnemen. Dat is nu nog steeds niet het geval: de menselijke geest is nog altijd superieur aan de processors van de sterkste computers. Gelukkig maar. Want voor TKP is de ultieme beheersing van een pensioenadministratie een groot goed. Om zulke complexe processen onder controle te houden is informatietechnologie uiteraard zeer belangrijk. Net als het managen van tijd, organisatie, geld en kwaliteit. Maar de doorslaggevende

factor van het zakelijk succes van TKP is nog altijd de mens. Het teamwork bij TKP maakt haar onderscheidend. De sfeer bij TKP maakt haar onderscheidend. De kenmerkende houding van een TKP-er is onderscheidend. En daar zijn we best trots op. We zorgen ervoor dat we alle processen op orde hebben, zodat onze professionals kunnen excelleren. We benutten de kracht op de werkvloer ten volle. Een uniek kenmerk van ultieme beheersing. En dat levert topprestaties. Met TKP-ers bent u verzekerd van aandacht.

Aandacht voor afspraken maken

Aandacht voor afspraken maken

Voor een TKP-er is ‘tijd is geld’ een flauw cliché. Dat gaat in de morele prullenbak, samen met het adagium ‘druk, druk, druk’ en het populaire ‘afspraken verzetten’. Onze klanten betalen ons voor aandacht. Aandacht wanneer we met de klant aan tafel zitten en aandacht vóórdat we met de klant aan tafel zitten. Zelfs aandacht als de klant daar niet op rekent.
 

Inzicht in pensioenen en hun status is belangrijk en moet vooral tijdig zijn. Aandacht is dus het investeren en beheersen van tijd. In een voortraject, maar ook tijdens een oplevering – altijd op tijd. De juiste gegevens op het juiste moment. Klanten verwachten dat. Simpelweg omdat ze voor onze tijd betalen. Echte aandacht is geen cliché en zeker geen kunstje. Een TKP-er heeft altijd tijd voor de klant.

Meer informatie
Aandacht voor verantwoording nemen

Aandacht voor verantwoording nemen

Een TKP-er ziet data in een systeem niet als data in een systeem. Die cijfers op een beeldscherm gaan over echte euro’s. Euro’s die ooit daadwerkelijk in de portemonnee komen van echte mensen. Mensen die voor die euro’s hebben gewerkt. Mensen die van die euro’s moeten leven. TKP krijgt die verantwoordelijkheid van haar klanten. Dat is vertrouwen en vertrouwen is de bestaansreden van TKP.

Daarom schaden we het vertrouwen van klanten niet. TKP heeft een honderd procent focus op haar taak en zet professionaliteit tegenover het geschonken vertrouwen. Wij weten waar we mee bezig zijn. We begrijpen dat onze verantwoordelijkheid verder gaat dan het optimaliseren van data in een systeem. En een TKP-er loopt nooit weg voor zijn verantwoordelijkheden.
 

Meer informatie
Aandacht voor zorgvuldig werken

Aandacht voor zorgvuldig werken

Voor een TKP-er zijn stiptheid en zorgvuldigheid niet de verantwoordelijkheden van ‘het management’ of eenvoudigweg van ‘een ander’. Een TKP-er heeft juist een natuurlijke drang naar eigen verantwoordelijkheid voor accuratesse en efficiëntie. Wij hebben van nature aandacht voor zorgvuldig werken. En spreken elkaar aan als we vinden dat het nog beter kan.

Dat doen we niet omdat ‘het moet van de baas’ of omdat we worden gecontroleerd. Dat heeft te maken met eer, voor het werk en voor het bedrijf. Maar bovenal persoonlijke eer: het is een TKP-er zijn eer te na slordig en onvolkomen te zijn. Een groot verschil met menig ander bedrijf. Het onderscheidt de TKP-er van iemand met een baantje bij een ‘pensioenfabriek’.
 

Meer informatie
Aandacht voor zeker weten

Aandacht voor zeker weten

Een TKP-er wil zijn klanten voorzien van de juiste gegevens op het juiste moment. Dat valt en staat met een feilloze administratie van alle informatie. Dan kun je data niet meer los zien van kennis van het systeem. Dan moet je precies weten waar Abraham de mosterd haalt. En het vervolgens ook daadwerkelijk gaan halen. Voordat de maaltijd voorbij is. Snel en efficiënt, want tijd is aandacht.

Klanten vertrouwen hun pensioen aan TKP toe. Daarin nemen we geen enkel risico. Eigen software-ontwikkeling zorgt voor een uiterst flexibel systeem dat drijft op ervaring. Elke pensioenadministratie is maatwerk, maar wel gebaseerd op bestaande modules. TKP zit zelf aan de knoppen en is niet afhankelijk van derden. Dat voorkomt ongewenste  verrassingen. Daar is een TKP-er behoorlijk allergisch voor.

Meer informatie
Aandacht voor klanten verzorgen

Aandacht voor klanten verzorgen

Een TKP-er doet niet aan ‘account management’. Alles wat een TKP-er doet staat in het teken van en is in het belang van zijn klant. Dat gaat verder dan het plannen van aandacht voor klanten. Verder dan het kunstmatig paraat staan voor klanten. Verder dan telefonische bereikbaarheid tussen negen en vijf. Bij TKP zorgen we met z’n allen goed voor onze klanten.

TKP bestaat omdat TKP het vertrouwen krijgt van de klant. Wij bieden professionaliteit in ruil voor dat vertrouwen. Dat hebben we heel goed en heel strak georganiseerd. Professionaliteit is geen deeltijd taak. We knippen die verantwoordelijkheid niet in stukjes. ‘Jouw klant’ is ook echt ‘jouw klant’. Daar zorg je voor. Alles moet kloppen. Alleen dan levert een TKP-er kwaliteit.
 

Meer informatie
Aandacht voor menselijk handelen

Aandacht voor menselijk handelen

Geen enkele TKP-er is groter dan TKP. Geen enkele TKP-er kan wat TKP kan. Onze professionals herkennen en waarderen de talenten van andere professionals. Ware professionals zijn echte ‘team players’. Niet uit tijdsgebrek, maar uit het inzicht dat hun klant het meest gebaat is met de inzet van het grootste talent op de taken die moeten worden uitgevoerd.

Daarom eist TKP van haar professionals een open blik naar collega’s en klanten. Begrip voor iedere schakel in het klantproces. Open staan voor de rol van anderen. Voor collega’s wordt net zo hard gewerkt als voor klanten. En hard werken wordt beloond. Door de klant en door TKP. Ieders persoonlijke inzet draagt bij aan het resultaat. De optelsom van individuele verantwoordelijkheden. En optellen kan een TKP-er.

Meer informatie
Aandacht voor belangen van anderen

Aandacht voor belangen van anderen

Een TKP-er wil niet worden aangesproken op zaken die hij zelf goed voor elkaar had kúnnen hebben. Daarom handelt een TKP-er proactief en niet reactief. Wij vinden het leveren van kwaliteit vanzelfsprekend. TKP bestaat uit gedreven professionals die hun proces beheersen en niet achter de feiten
aanlopen. Altijd beheerst een stap vooruit. Zelfs op een dun draadje.

Dat vraagt om beheersing. Daarom is TKP helemaal niet gevoelig voor ‘marketing trends’ en ‘management hypes’. Een TKP-er behandelt zijn klant zoals hij zelf wil worden behandeld. We beloven nooit meer dan we kunnen waarmaken. Maar we maken vaak meer waar dan we hebben beloofd. Omdat we bij TKP kiezen voor een voldaan gevoel en een tevreden klant. Elke dag weer.

Meer informatie
Aandacht voor prettig werken

Aandacht voor prettig werken

Een ervaren TKP-er kent de TKP-code. Die code staat niet op papier, is niet te grijpen en is niet te beschrijven. Toch is de code altijd aanwezig. Onzichtbaar. Als het geheim van gelijkgestemden. Van professionals met een arbeidsethos. De code staat symbool voor de prestatie die we met z’n allen willen leveren. Dat heeft meer betekenis dan het maken van een afspraak met elkaar.

Zo’n code voel je in alles. Het zorgt voor een goede sfeer in ons pand in Groningen. Voor plezier in je werk en werken voor elkaar. Voor samen skiën of fietsen. Voor uit de band springen en de andere morgen weer allemaal klaar staan. Voor gedeelde eer en trots. Een TKPer laat een andere TKP-er nooit
zitten. Ook voor een collega is tijd aandacht. Een echte TKP-er ‘voelt’ die code. Anders is het geen echte TKP-er.

Meer informatie