Communicatie

In onzekere tijden is niets zo belangrijk als duidelijke communicatie. Persoonlijke communicatie met deelnemers en werkgevers, goede brochures met informatie over de pensioenregeling en moderne websites, waarmee deelnemers hun eigen pensioensituatie kunnen bekijken. TKP biedt het u allemaal. Naast de verplichte communicatie vanuit de wetgeving, zoals het Uniform Pensioenoverzicht en de startbrief, hebben we ook een heldere visie hoe we met communicatie deelnemers bewust maken van hun eigen pensioensituatie.

 

Pensioencommunicatie

Communicatie is voor elk pensioenfonds belangrijk, maar niet elk pensioenfonds heeft dezelfde communicatiebehoefte. Daarom bieden we geen ‘pakketten communicatie’ aan, maar heeft een pensioenfonds een eigen communicatieadviseur, die een fonds-specifieke huisstijl ontwikkelt en een jaarlijks communicatieplan schrijft, afgestemd op de wensen van het fonds.
 

Het centrale punt in de pensioencommunicatie is de website. Op de website is alle informatie terug te vinden over onder andere de pensioenregeling en wat deelnemers moeten doen als er veranderingen in hun werk- of privésituatie zijn. In zijn persoonlijke omgeving kan een deelnemer zijn persoonlijke actuele pensioengegevens bekijken en berekeningen maken met behulp van een pensioenplanner. De gegevens die hiervoor nodig zijn, worden direct vanuit het pensioenadministratiesysteem geleverd. Hierdoor heeft de deelnemer altijd een helder en actueel overzicht van zijn aanspraken.

Meer informatie

Betrokken teams

Onze Pensioendesk staat elke dag klaar om vragen van deelnemers te beantwoorden. Voor werkgevers hebben we een speciale Werkgeversdesk. Zowel de Werkgeversdesk als de Pensioendesk zijn ingedeeld in kleine teams. Zo zijn de medewerkers altijd goed op de hoogte van alle ins en outs van het betreffende pensioenfonds.
 

Direct geholpen

De medewerkers van de Pensioendesk en Werkgeversdesk zijn dagelijks te bereiken via de telefoon en e-mail. Tijdens het gesprek kunnen ze alle relevante informatie van de deelnemer raadplegen, zoals de aanspraken, de status van verschillende processen en de schriftelijke correspondentie. Hierdoor kunnen we de meeste deelnemers direct helpen.
 

Kundige medewerkers

Om deelnemers en werkgevers goed te kunnen helpen, is het belangrijk dat medewerkers beschikken over algemene pensioenkennis en kennis over de pensioenregeling in het bijzonder. Daarom hebben alle medewerkers van TKP, dus ook de collega’s van de Pensioendesk en Werkgeversdesk, een speciale pensioenopleiding gevolgd of volgen deze. 

Deelnemersportaal

Alle deelnemers kunnen hun gegevens bekijken in een persoonlijke omgeving op de website van hun pensioenfonds. In het portaal kunnen ze in het digitale dossier hun persoonsgegevens inzien en wijzigen. Ook kunnen ze hun Uniform Pensioenoverzicht bekijken. Daarnaast kunnen deelnemers in de pensioenplanner hun persoonlijke pensioensituatie inzien en berekeningen uitvoeren.

Werkgeversportaal

In het werkgeversportaal kunnen werkgevers allerlei zaken regelen wat betreft de pensioenregeling: van het doorgeven van nieuwe werknemers tot het inzien van digitale nota’s en van het controleren van een workflowstatus tot het machtigen van een administratiekantoor. Zo zorgen we voor een goede gegevensaanlevering, waardoor werkgevers de juiste nota’s betalen en deelnemers correcte aanspraken opbouwen.